Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2012

Για όσους ενδιαφέρονται

Φωτό: Enri Canaj

Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη 
Πανεπιστήμιο Πελοππονήσου 
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Η προκήρυξη της κατεύθυνσης "Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη" για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 27 Ιουλίου.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατανόηση και την ανάλυση:
  • των παραγόντων που παράγουν και αναπαράγουν την ανισότητα, τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό σε διεθνές, κρατικό και τοπικό επίπεδο στη συγχρονία και τη διαχρονία. των παραγόντων που παράγουν και αναπαράγουν την άνιση πρόσβαση κρατών, ομάδων και ατόμων στα υλικά αγαθά, το κύρος και την εξουσία.
  • των διαφορετικών κατηγοριών κοινωνικών ταξινομήσεων, των πολλαπλών κριτηρίων κατάταξης των ατόμων και των ομάδων στην κοινωνική ιεραρχία (οικονομική επιφάνεια, ηλικία, φύλο, φυλή, εθνική καταγωγή ή ιθαγένεια, μόρφωση, κ.ά.). του περίπλοκου συνδυασμού τους που διαμορφώνει τις διάφορες βαθμίδες και αποχρώσεις της κοινωνικής ιεραρχίας. της σχετικής βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε κάθε κοινωνία και εποχή.
  • του ρόλου του κράτους και των θεσμών στην παραγωγή, αναπαραγωγή και καταπολέμηση των ανισοτήτων, των διακρίσεων και του αποκλεισμού.
  • των τρόπων καταπολέμησης των ανισοτήτων, των διακρίσεων και του αποκλεισμού.
  • των ιδεολογιών/αξιακών συστημάτων που νομιμοποιούν/ απονομιμοποιούν την ανισότητα, καθώς και της πορείας τους στο χρόνο.
Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η ισορροπία μεταξύ της σφαιρικής διεπιστημονικής κατάρτισης, της θεωρητικής και ερευνητικής επάρκειας, της εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και της ικανότητας σχεδιασμού πολιτικών στο χώρο τόσο της κοινωνικής όσο και της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προσέγγιση της μετανάστευσης ως σύγχρονου κοινωνικού ζητήματος που συνδυάζει πολιτισμικές και κοινωνικές διακρίσεις και ανισότητες και αποτελεί κεντρικό πολιτικό ζήτημα στις σύγχρονες κοινωνίες. Η ιδιότητα του πολίτη θα αποτελέσει βασικό άξονα ανάλυσης τόσο αναφορικά με τη διαχείριση της ετερότητας, της διαφορετικότητας και τον τρόπο αντιμετώπισης της πολυπολιτισμικότητας όσο και με την ίδια τη διαδικασία κρατικής, εθνικής και υπερεθνικής συγκρότησης.

Για περίσσοτερες λεπτομέρειες ΕΔΩ 
Διεύθυνση στο Facebook ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: